USEG 22

08-10 Eylül 2022 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi ile yönetim kurulu üyesi olduğum Sürdürülebilir Eğitim ve Enformasyon Derneği (SEED) işbirliği ile, güncel ve karşılaşılması olası problemlere karşı eğitim odaklı farkındalık oluşturmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla gerçekleştirilen “1. Uluslararası Sürdürülebilir Eğitim Günleri” kapsamında gerçekleştirilen panel ve atölyelere katılarak, “Küresel Sorunların Çözümüne Yönelik STEM Uygulaması Deniz Seviyesi…

ÖRAV KZE ÇALIŞTAYI

26-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin farklı illerinden gelen kısmi zamanlı eğitimciler İstanbul’da 6. Dönem KZE çalıştayında buluştu. Pandemi döneminde yürüttüğümüz kısmi zamanlı eğitimci eğitimi sürecinde birbirimizden uzakta başladığımız yolculukta bir araya gelme fırsatı yakaladığımız bu çalıştay, birlikteliğimizi pekiştirdiğimiz, birlikte üreterek öğrendiğimiz keyifli bir şekilde sona erdi.

Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitimi Programı

MEF Üniversitesi ve Mehmet Zorlu Vakfı destekleriyle 2015 yılında kurulmuş Yetgen’in, 5 Mayıs 2022 -18 Temmuz 2022 tarihleri arasında kendini geliştirme ve dünyayı değiştirme heyecanı olan öğretmenler için düzenlediği Yetgen Öğretmen Eğitimi’ne katıldım. Bu eğitim ile birlikte hem kendi kişisel ve mesleki gelişimimiz hem de öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerini geliştirebileceğimiz yetkinlikler hakkında farkındalık sahibi oldum. Programda…

Bioeconomy Through the Perspective of Science Teachers

Sürdürülebilir bir gelecek için ortaya atılan en önemli kavramların başında gelen biyoekonomi kavramının, gelecek nesillere tanıtılması ve teşvik edilmesinde aktif rol oynayabilecek fen bilimleri öğretmenlerinin, biyoekonomi ile ilgili görüşlerini açığa çıkarması amacıyla yürütülen “Bioeconomy Through the Perspective of Science Teachers” adlı araştırmamız, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Enstitüsü tarafından yayınlanan Osmangazi Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde (OJER) yayımlanmıştır.…

ÖĞRETMENLER 2030 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI EĞİTİMİ

Schneider Electric, UN SDSN Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu Eğitim Merkezi işbirliğinde 31 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen “Öğretmenler 2030: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İklim Seferberliği” eğitimine katıldım. Sürdürülebilir Kalkınma kavramının felsefesi, toplumsal, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik kavramları ile tanıştığım, sürdürülebilirlik alanında eğitsel uygulamaları keşfettiğim ve deneyimlediğim eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

EĞİTİMDE KARİYER GÜNÜ

Mezunu olmaktan büyük gurur duyduğum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 13.05.2022 tarihinde düzenlediği “Eğitimde Kariyer Günü” programına katılarak genç meslektaşlarımla CERN Uluslararası Öğretmen Programı sırasındaki deneyimlerimi paylaştım. Okulumdaki CERN Çarpıştırıcısı etkinliğimi birlikte uygulayarak ödüllü bir yarışma ile oturumu tamamladık. Davetleri için fakülte yönetimine ve katılımcı genç meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

TRANSITION2BIO TEACHER TRAINING

Transition2bio tarafından 22-29 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenen öğretmen eğitimine davet edildim. İlkokul düzeyinde biyoekonomi kavramının nasıl öğretileceğine yönelik bu eğitimde “Sürdürülebilir bir gelecek için biyoekonomi” adlı projemi sunma fırsatı yakaladım. Projemi hazırlarken ve uygularken yaşadığım zorlukları ve proje sürecinde elde ettiğim deneyimleri meslektaşlarımla paylaşarak biyoekonomi kavramının küçük yaşlarda kazandırılması yönünde farkındalık kazandırabildiğim için çok…

BİLİMİN DOĞASI VE ARGÜMANTASYONA DAYALI MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI

7-11 Mart 2022 tarihleri arasında TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı tarafından desteklenen Bilim ve Sanat Merkezlerinde görevli fen bilimleri öğretmelerine  yönelik ‘Bilimin Doğası ve Argümantasyona Dayalı Mesleki Gelişim Programı’na katıldım. Bu programda argümantasyonun fen eğitimindeki rolü, bilimsel ve sosyobilimsel konularda argümantasyon ve bilimin doğası boyutları gibi konular yer alırken, bilimin doğası ve argümantasyona…