Bioeconomy Through the Perspective of Science Teachers

Sürdürülebilir bir gelecek için ortaya atılan en önemli kavramların başında gelen biyoekonomi kavramının, gelecek nesillere tanıtılması ve teşvik edilmesinde aktif rol oynayabilecek fen bilimleri öğretmenlerinin, biyoekonomi ile ilgili görüşlerini açığa çıkarması amacıyla yürütülen “Bioeconomy Through the Perspective of Science Teachers” adlı araştırmamız, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Enstitüsü tarafından yayınlanan Osmangazi Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde (OJER) yayımlanmıştır.…