USEG 22

08-10 Eylül 2022 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi ile yönetim kurulu üyesi olduğum Sürdürülebilir Eğitim ve Enformasyon Derneği (SEED) işbirliği ile, güncel ve karşılaşılması olası problemlere karşı eğitim odaklı farkındalık oluşturmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla gerçekleştirilen “1. Uluslararası Sürdürülebilir Eğitim Günleri” kapsamında gerçekleştirilen panel ve atölyelere katılarak, “Küresel Sorunların Çözümüne Yönelik STEM Uygulaması Deniz Seviyesi…

ERTE CONGRESS 2021

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 1-3 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen “Eğitimde Sosyal Adalet” temalı 3. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi’nde (3rd Education Research and Teacher Education Congress/ ERTE Congress ) Prof. Dr. Tuncay AKÇADAĞ moderatörlüğünde sevgili meslektaşlarım Zeliş KURT ve Selçuk Yusuf ARSLAN ile “İyi Öğretmen” başlıklı söyleşiye katıldım.

INTERNATIONAL EJER CONGRESS 2021

07- 10 Temmuz 2021 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi ve Anı yayıncılık ile işbirliğinde çevrim içi düzenlenen, “Dijital Çağda Eğitim: Öğrenme, Öğretme ve Araştırma” temalı “Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde (International Eurasian Educatinal Research Congress EJER 2021) “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözüyle Biyoekonomi” adlı bildirimi sözlü olarak sunma fırsatı yakaladım.

MEFEDUCON 2021

MEF UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES 2021 MEF Üniversitesi ve bir çok üniversitenin eğitim fakültelerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin “Uzaktan Eğitime Yakından Bakış” teması ile 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bildiri ve posterlerini sunduğu MEF Üniversitesi Uluslararası Eğitim Bilimleri Öğrenci Konferansına davetli konuşmacı olarak davet edildim. Uzaktan…

UFBMEK 2021

ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 2021 19-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği işbirliğinde çevrim içi olarak düzenlenen 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslara…

ULUSLARARASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK KONGRESİ 2021

16-20 Nisan 2021 tarihleri arasında sanal ortamda gerçekleştirilen Uluslararası İklim Değişikliği ve Sağlık Kongresinde “İklim Değişikliği ve Sağlıklı Bir Gelecek” ana teması altında farklı disiplinleri ilgilendiren konular ele alınarak tartışılmıştır. Kongrede “İklim Krizine Hazırlıklı Bir Nesil Yetiştirmek” başlıklı düzenlenen panelde “İklim Krizine Hazırlıklı Bir Nesil Yetiştirmede Ortaokul Örneği” başlıklı bir sunum yaparak “Sürdürülebilir Bir Gelecek…

GLOBAL BIOECONOMY SUMMIT 2020

Küresel Biyoekonomi Zirvesi (GBS), iki yılda bir yapılan uluslararası bir konferanstır. Bu konferans ile biyoekonominin ortaya çıkan fırsatlarını ve zorluklarını küresel olarak gözden geçirip tartışmak ve hükümetler, bilim ve inovasyon, iş dünyası ve sivil toplumdan önemli aktörler arasında sürdürülebilir bir biyoekonominin gelecekteki gelişimi için vizyonlar geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu yıl çevrimiçi düzenlenen Küresel Biyoekonomi Zirvesinde yer alan…

Ulusal Eğitimde Değişim Forumu-UEDFOR

12-13 Ekim 2019 tarihlerinde Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından Hatay’da düzenlenen Ulusal Eğitimde Dönüşüm Reformunda(UEDFOR) Selçuk Yusuf Arslan ile “CERN Uluslararası Öğretmen Programları” adlı bildiri sunumunu gerçekleştirerek CERN Uluslararası Öğretmen Programından sonraki ilk etkinliğimizi gerçekleştirdik. Meslektaşlarımızı CERN ve CERN’de yapılan çalışmalar hakıında bilgilendirerek CERN’in düzenlediği Ulusal ve…