TÜBİTAK 4005-Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi

30 Temmuz – 3 Ağustos 2018 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleşen bu projede;Ülkemizin farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevrelerinde yaşayan ortaokul düzeyindeki 3478 öğrencinin sordukları sorulardan yola çıkarak, onların temel bilgi düzeyleri ve en çok ilgi duydukları alanları belirleyip, bu alanlar içerisinde temel bilimler ile ilgili kavramların yerinin ne olduğunu belirlemek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma…